Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

Φράγκο δε δίνουν οι Γερμανοί για τον ΦΠΑ στο Ελ. Βενιζέλος εδώ και 10 χρόνια!Δεν έχουν δώσει ούτε 1 ευρώ!

Τις αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων αναμένει το υπουργείο Οικονομικών για τις οφειλές της εταιρείας Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. από ΦΠΑ, όπως αναφέρεται σε έγγραφο του αναπληρωτή υπουργού Παντελή Οικονόμου που διαβιβάστηκε στη Βουλή...

. Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι η εταιρεία, ερμηνεύοντας το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο....
«θεώρησε ότι ο ΦΠΑ εκπίπτει στο σύνολό του και εξέπεσε τον ΦΠΑ που επιβάρυνε έξοδα φιλοξενίας και ψυχαγωγίας, δεν εφάρμοσε τις διατάξεις του Κώδικα περί ΦΠΑ, περί προσδιορισμού του εκπιπτόμενου φόρου σε περίπτωση κοινών εισροών και δεν διενήργησε διακανονισμό παγίων».
Το έγγραφο για τις οφειλές της εταιρείας Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, στην οποία κύριος μέτοχος είναι η γερμανική εταιρεία Hochtief, διαβιβάστηκε στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών, προς απάντηση ερώτησης που είχε απευθύνει ο βουλευτής του ΛΑΟΣ Γιώργος Ανατολάκης, με την οποία έχει καταγγείλει ότι «δεν αποδίδουν τον ΦΠΑ επί 10 χρόνια οι Γερμανοί μέτοχοι του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών».
Ο βουλευτής έχει καλέσει το υπουργείο Οικονομικών να ενημερώσει τη Βουλή πόσο είναι το ύψος του ΦΠΑ μαζί με τις προσαυξήσεις, που ενώ έχει εισπράξει η εταιρεία από τους πελάτες της δεν τον έχει αποδώσει στο ελληνικό δημόσιο, πόσοι φορολογικοί έλεγχοι έχουν διενεργηθεί τα τελευταία 10 χρόνια στον ΔΑΑ νών και αν λαμβάνει φορολογική ενημερότητα η εταιρεία από τη στιγμή που δεν αποδίδει τον ΦΠΑ που εισπράττει. Ο κ. Οικονόμου, στο έγγραφό του, αναφέρει ότι οι φορολογικές αρχές διενήργησαν έλεγχο για τις χρήσεις 2001 έως 2003, ο οποίος καταλόγισε ΦΠΑ με τους προβλεπόμενους πρόσθετους φόρους εκδίδοντας πράξεις προσδιορισμού ΦΠΑ. Μεταξύ των πράξεων αυτών, μάλιστα, εκδόθηκαν και οριστικές πράξεις μετά από γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για το συγκεκριμένο θέμα.
Όπως ενημερώνει όμως ο αναπληρωτής υπουργός, η εν λόγω εταιρεία προσέφυγε στα διοικητικά δικαστήρια κατά των πράξεων προσδιορισμού του ΦΠΑ και κατέβαλε το 10% του αμφισβητούμενου κύριου και πρόσθετου φόρου για προσφυγές πριν τη δημοσίευση του Ν. 3842/2010 και 25% για προσφυγές μετά τη δημοσίευση του Ν. 3842/2010, τα οποία βεβαιώθηκαν από τη φορολογική αρχή. Επίσης, υπέβαλε και αίτηση για την υπαγωγή σε διαιτησία ενώπιον του London Court of International Arbitration και αναμένεται η σχετική απόφαση.
Για τις χρήσεις 2004 έως και 2009, όπως ενημερώθηκε το υπουργείο Οικονομικών από τη ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων, διενεργήθηκε τακτικός έλεγχος ο οποίος ολοκληρώθηκε οριστικά τον Ιούλιο του 2011 και έχουν εκδοθεί οι σχετικές πράξεις προσδιορισμού του φόρου και έχουν κοινοποιηθεί, κατά των οποίων επίσης η εταιρεία προσέφυγε στα διοικητικά δικαστήρια. «Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για τις χρήσεις 2001 έως 2009 αναμένονται οι αποφάσεις των διοικητικών
δικαστηρίων, με τις οποίες θα προσδιοριστεί το ύψος των κύριων και πρόσθετων φόρων» ενημερώνει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών και διαβεβαιώνει ότι «κανένας συμψηφισμός δεν έχει διενεργηθεί από επιστροφή ΦΠΑ, με βεβαιωμένες ή μη υποχρεώσεις της εταιρείας προς τη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, μέχρι την 21.2.2012».
Ο κ. Οικονόμου ενημερώνει επίσης ότι βρίσκεται σε εξέλιξη προσωρινός έλεγχος ΦΠΑ και λοιπών παρακρατούμενων φόρων για τη χρήση 2011.

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Διαβάστε επίσης...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...