Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

Βρέθηκε σκελετός στο αρχαίο ναυάγιο των Αντικυθήρων που δείχνει ότι το πλοίο ναυάγησε βίαια....Σκελετικά κατάλοιπα (κρανίο, μακρά και μικρότερα οστά) ατόμου που είχε εγκλωβιστεί στο Ναυάγιο των Αντικυθήρων κατά τη βύθισή του, εντοπίστηκαν και ανελκύστηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας που πραγματοποίησε η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων και το αμερικάνικο Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο Woods Hole, από τις 28 Αυγούστου έως τις 14 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για τη δεύτερη ανασκαφική αποστολή εντός του ιδίου έτους. Οστά από τουλάχιστον τέσσερα διαφορετικά άτομα είχαν ήδη εντοπιστεί στο ναυάγιο κατά τις έρευνες των ετών 1900 – 1901 και 1976. Η θέση των οστών και η σχέση τους με τα άλλα ευρήματα πλησίον τους, φανερώνουν τη βίαιη ναυάγηση του πλοίου. ...


Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2016

Ηρόδοτος: ο πατέρας της παγκόσμιας Ιστοριογραφίας


ΗΡΟΔΟΤΟΣ, ο «πατήρ της ιστορίας», ήτο άνθρωπος εξόριστος και εξ επαγγέλματος αφηγητής· όχι βεβαίως ως Ιταλός improvisatore, αλλά πεζογράφος αντίστοιχος προς αοιδόν, διηγούμενος πράξεις αληθινών ανθρώπων, και περιγράφων ξένους τόπους. Η εργασία του λοιπόν, καθώς ο Θουκυδίδης αυστηρώς λέγει, ήτο «αγώνισμα ες το παραχρήμα», δηλαδή απέβλεπε μάλλον εις προσωρινήν επιτυχίαν παρά μόνιμον εύρεσιν της αληθείας.
Ο πρώτος του σκοπός ήτο να εξάπτη την περιέργειαν των ακροατών, φαίνεται δε ότι ο Ηρόδοτος είχε την χάριν ταύτην οποτεδήποτε ήνοιγε τα χείλη· αλλ' είναι φανερόν και ότι υψώθη υπεράνω του επαγγέλματός του, ότι επροχώρησεν από σειράς δημοσίων αναγνωσμάτων εις μεγάλην ιστορίαν και πιθανώς εις κάτι περισσότερον. Διότι το έργον του δεν είναι μόνον διήγησις ενός συγκινητικού πολέμου, πολιτικώς σπουδαίου και πνευματικώς μεγίστου· αλλ' είναι ίσως υπέρ παν άλλο γνωστόν βιβλίον και η έκφρασις ενός όλου ανθρώπου, η παράστασις όλου του κόσμου, βλεπομένου διά μέσου ενός νου και από μιας ιδιαιτέρας απόψεως.

Ένας ιερέας στην ορεινή Ήπειρο μετά την Κατοχήγράφει ο Βασίλης Σ. Ε. Τσίχλης

Ο μακαριστός πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Γεωργόπουλος εκοιμήθη εν Κυρίω το 1964. Υπήρξε εφημέριος του μικρού χωριού που ονομάζεται Άνω Ξέχωρο στις Φιλιάτες Θεσπρωτίας, δίπλα στην ελληνοαλβανική μεθόριο. Ταπεινής καταγωγής εξ Ηπείρου, κατάφερε να ολοκληρώσει τις εγκύκλιες σπουδές του στο Σχολαρχείο Κέρκυρας, πολέμησε ως κληρωτός στρατιώτης στη Μικρά Ασία όπου διακρίθηκε στη μάχη του Αφιόν Καραχισάρ, αργότερα χιροτονήθηκε διάκος και εν συνεχεία πρεσβύτερος. Διακόνευσε έως το τέλος του επιγείου βίου του στο χωριό από το οποίο καταγόταν παρ’ ό,τι εδύνατο, λόγω της επαρκούς (για εκείνη την εποχή) μορφώσεώς του, να διακονεύσει σε οιαδήποτε ενορία μεγάλης πόλεως επιθυμούσε.

Ο Επίκουρος και η Επικούρεια Φιλοσοφία


Ο Επίκουρος γεννήθηκε στη Σάμο κατά το χειμώνα του 342 π.Χ. Ήταν γιος του Αθηναίου Νεοκλέους, ο οποίος είχε αποσταλεί δέκα χρόνια νωρίτερα στο νησί αυτό σαν άποικος. Αλλά ας δούμε τις πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες της εποχής.

ΧΑΛΔΑΙΑ - ΧΑΛΔΑΙΟΙΗ ΧΑΛΔΑΙΑ

Η Χαλδαία ήταν μια από τις αρχαιότερες χώρες του κόσμου και απλωνόταν ανάμεσα στους ποταμούς Τίγρη και Ευφράτη, προς τον Περσικό κόλπο. Η Χαλδαία ενώθηκε αργότερα με την Ασσυρία και τη Μεσοποταμία και σχημάτισε το μέγα Βαβυλωνιακό κράτος, που ονομάστηκε Βαβυλωνία, με πρωτεύουσά του τη Βαβυλώνα.

Κόλιν Πάουελ: «Το Ισραήλ έχει 200 πυρηνικά όπλα - Θα τα ρίξει όλα στο Ιράν αν...»του Πάνου Σπαγόπουλου

Το Ισραήλ διαθέτει 200 πυρηνικά όπλα εγκατεστημένα σε διάφορες χερσαίες, θαλάσσιες και εναέριες πλατφόρμες και όλα στοχεύουν το Ιράν με την προοπτική να το κτυπήσουν αν αποκτήσει πυρηνικά όπλα!

Διαβάστε επίσης...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...