Σάββατο, 3 Μαρτίου 2012

Στον εισαγγελέα ο σύζυγος της Ντόρας


(Ανανεωμένο). Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, έλεγε η μακαρίτισσα η γιαγιά μου. Η Ντόρα, ίσως επειδή είναι ψηλή, νόμισε ότι δεν ισχύει γι’ αυτήν. Όμως τώρα μάλλον θα πάει στον εισαγγελέα Εφετών μαζί με τον Κούβελο για να εξηγήσει πως «ξεχάστηκε» να δηλωθεί ένας τραπεζικός λογαριασμός και 1 εκατ. δολάρια. Διότι οι ορκωτοί ελεγκτές λένε ότι συντρέχει ανάγκη εφαρμογής του άρθρου 3 του νόμου 3213/2013.


Έτσι ενώ η Ντόρα ισχυριζόταν πως ήταν όλα δηλωμένα, ότι πέρασαν τα χρήματα από την Ελλάδα και ότι ή πρόκειται για σκευωρία ή κάποιοι συγκαλύπτουν κάποιον, αποδείχθηκε ότι στο πόθεν έσχες του 2011, που αφορά την χρήση του 2010, και περιλαμβάνει όλες τις πράξεις που έγιναν μέχρι τον Ιούνιο του 2011 (κατατέθηκε στις 30 Ιουνίου 2011):


- Ο Κούβελος δεν είχε δηλώσει τον συγκεκριμένο λογαριασμό που διατηρεί στο Λονδίνο και περιλαμβάνει 12.000 λίρες Αγγλίας και δολάρια ΗΠΑ.

- Ο Κούβελος δεν είχε δηλώσει την συγκεκριμένη τραπεζική κίνηση που έγινε στις 4 Μαρτίου 2011. Δηλαδή δεν είχε δηλώσει το 1 εκατ. δολάρια που απέκτησε ρευστοποιώντας μετοχές που είχε στις ΗΠΑ.

- Καμία τραπεζική πράξη δεν «πέρασε» από την Ελλάδα (που λέει και η Ντόρα). Συγκεκριμένα η ρευστοποίηση των μετοχών έγινε με εντολή της Alpha Bank και με την ίδια εντολή τα χρήματα εστάλησαν στην Eurobank Private Banking του Λονδίνου.

Τι είπε ο Κούβελος στους ορκωτούς; Πρώτον, παραδέχεται ότι έκανε λάθος «εκ παραδρομής». Δεύτερον, ισχυρίζεται ότι έκανε το λάθος επειδή η διακίνηση του ποσού έγινε από ρευστοποίηση δηλωμένων μετοχών στις ΗΠΑ. Τρίτον, αναφέρει ότι στο λογαριασμό του Λονδίνου είναι συνδικαιούχος ο γιος του που σπουδάζει στη βρετανική πρωτεύουσα, και αυτός κυρίως τον κινεί.

Μετά την πρώτη ψυχρολουσία ο Κούβελος προσπάθησε να διαψεύσει τον αντιπρόεδρο της Βουλής Β. Αργύρη και τους ελεγκτές, δηλώνοντας:

«Αποδείχθηκε με αδιάσειστα στοιχεία μετά το προσύμφωνο αγοράς του πλοίου που κατέθεσα στην επιτροπή της Βουλής, ότι συμφωνία ναυπήγησης πλοίου υπάρχει και διαψεύστηκαν όλοι όσοι ισχυρίστηκαν ότι επιχειρήθηκε εξαγωγή χρημάτων λόγω κρίσης.

Αποδείχθηκε επίσης ότι ήταν πλήρως δηλωμένη τόσο η προέλευση αυτών των χρημάτων (από μετοχές στις ΗΠΑ) όσο και οι πράξεις ρευστοποίησής τους.

Αποδείχθηκε λοιπόν ότι και το «Πόθεν» υπάρχει και το «Έσχες».

Ο σχετικός τραπεζικός λογαριασμός στο Λονδίνο που ανοίχθηκε το Μάρτιο του 2011 για την αγορά του πλοίου θεώρησα ότι θα έπρεπε να δηλωθεί στη δήλωση που αφορά το οικονομικό έτος 2011.

Δεν υπήρχε άλλωστε κανένας λόγος να μην περιλάβω χρήματα τα οποία υπήρχαν στο Πόθεν Έσχες και εμφανίζονταν και σ’ αυτή τη δήλωση μέσω της ρευστοποίησης των μετοχών.

Παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζεται ότι δεν υπάρχει επαύξηση της περιουσίας μου που δεν δικαιολογείται, προκειμένου να καλυφθούν ατυχέστατοι χειρισμοί που έγιναν από την αρχή και είχαν ως μοναδικό στόχο την σπίλωση της γυναίκας μου, η φαρσοκωμωδία συνεχίζεται.

Ως εδώ. Ζητώ το θέμα να πάει στον εισαγγελέα, προκειμένου να μπορέσω κι εγώ να αποδείξω τα προφανή».


Εμείς, πάντως, για τις ανάγκες της νομικής υπεράσπισης της Ντόρας δημοσιεύουμε το άρθρο 3 του νόμου 3213/2003:


Άρθρο 3

Όργανα και διαδικασία ελέγχου

1.α. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου υποβάλλονται στην Επιτροπή του άρθρου 21 του N. 3023/2002 (ΦΕΚ 146 Α΄).

β.i. Ο έλεγχος, πέραν της διαπίστωσης του αληθούς περιεχομένου της δήλωσης, περιλαμβάνει, σε κάθε περίπτωση, τη διακρίβωση, εάν η απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων ή η επαύξηση υφιστάμενων, δικαιολογείται από το ύψος των πάσης φύσεως εσόδων, σε συνδυασμό με τις δαπάνες διαβίωσης των υπόχρεων σε δήλωση προσώπων.

ii. Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στο αντικείμενο, στη διαδικασία ελέγχου, καθώς επίσης στην οργάνωση και τη λειτουργία της Επιτροπής για την εξέλεγξη των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των ανωτέρω προσώπων.

γ.i. Η Επιτροπή συγκαλείται ειδικά για τον έλεγχο των δηλώσεων με απόφαση του προέδρου της, μετά την περάτωση του ελέγχου των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, κατά την πρόβλεψη της παρ. 6 του άρθρου 21 του N. 3023/2002.

ii. Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει τη διενέργεια λογιστικής ή οικονομικής πραγματογνωμοσύνης ή άλλων ελεγκτικών πράξεων σε ορκωτούς ελεγκτές και ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι εξετάζουν λεπτομερώς τα στοιχεία των δηλώσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών και συντάσσουν αναλυτική έκθεση που υποβάλλεται στην Επιτροπή για την υποβοήθηση του έργου της. Στον έλεγχο που διεξάγεται για τον ανωτέρω σκοπό δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις για το τραπεζικό, χρηματιστηριακό και φορολογικό απόρρητο.

2.α. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις στ΄ έως και ιε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου υποβάλλονται σε πενταμελή Επιτροπή.

β. i. [Η ανωτέρω Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και προεδρεύεται από Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Στη σύνθεσή της μετέχουν επίσης δύο πάρεδροι του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ένας εφέτης των διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και ένας εκπρόσωπος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, ο οποίος ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον πρόεδρό του για διετή θητεία. Οι δικαστικοί λειτουργοί ορίζονται με απόφαση των οικείων Ανωτάτων Δικαστικών Συμβουλίων και ασκούν το έργο τους, κατ’ αποκλειστική απασχόληση, για δύο έτη - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΥΠΟΠΕΡ. ι ΤΗΣ ΠΕΡ. β ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3327/05, ΦΕΚ-70 Α]


(Βλ. την υπ’ αριθμ. 134990/07 (ΦΕΚ-46 Β/22-1-07) απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Δικαιοσύνης).


ii. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με το αντικείμενο, τη διαδικασία ελέγχου, την οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής.

iii. Η διάταξη της περίπτωσης β.i της παρ. 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται και για τους ελέγχους που διενεργούνται από την πενταμελή Επιτροπή.

[γ. Η Επιτροπή εξυπηρετείται από γραμματεία στην οποία αποσπώνται, ύστερα από πρόταση του προέδρου της, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ της γραμματείας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, κατά προτίμηση με γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η διάρκεια της απόσπασης δεν υπερβαίνει τα δύο έτη και μπορεί να παραταθεί για ισόχρονο διάστημα – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. γ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3327/05, ΦΕΚ – 70Α ]

[δ. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των προσώπων των περιπτώσεων στ΄, θ΄, ι΄, ια΄ και ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1, καθώς και των προέδρων των διευρυμένων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, των νομαρχών και των δημάρχων ελέγχονται, υποχρεωτικώς, κάθε έτος. Οι δηλώσεις των προσώπων της περίπτωσης ια΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 ελέγχονται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα. Για τις λοιπές κατηγορίες προσώπων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της πενταμελούς Επιτροπής, ο έλεγχος είναι δειγματοληπτικός. Η δειγματοληπτική επιλογή διενεργείται με αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία καθορίζει με απόφασή της η Επιτροπή. Σε κάθε περίπτωση ελέγχεται δειγματοληπτικά από την πενταμελή Επιτροπή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του συνόλου των υποβαλλόμενων, ετησίως, δηλώσεων για τις αντίστοιχες κατηγορίες προσώπων, με κριτήριο εντός επταετίας να έχει συντελεσθεί ο έλεγχος για όλους τους υποκείμενους στην ανωτέρω διαδικασία – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. δ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3327/05, ΦΕΚ – 70Α ]

ε.i. Η πρόβλεψη της περίπτωσης γ.ii της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, για τη διενέργεια λογιστικής ή οικονομικής πραγματογνωμοσύνης ή άλλων ελεγκτικών πράξεων από ορκωτούς ελεγκτές, εφαρμόζεται και για τον έλεγχο των δηλώσεων των ανωτέρω κατηγοριών προσώπων.

ii. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός των ορκωτών ελεγκτών, που επικουρούν την πενταμελή Επιτροπή, το ύψος της αποζημίωσής τους και κάθε σχετικό θέμα.

3. Κατά την έρευνα που διεξάγεται από τις Επιτροπές των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, τόσο οι ίδιες όσο και οι ορκωτοί ελεγκτές προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη και πρόσφορη για την επίτευξη του σκοπού του ελέγχου νόμιμη ενέργεια.

[Μπορούν ιδίως:

α) να ζητούν πληροφορίες και στοιχεία από οποιαδήποτε αρχή και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχουν αντιστοίχως, την υποχρέωση να δώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες και τα στοιχεία που βρίσκονται στην κατοχή τους και β) να διατάσσουν την προσκόμιση εγγράφων και την κλήση μαρτύρων, τους οποίους εξετάζουν σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Κατά την έρευνα αυτή δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις για το τραπεζικό, χρηματιστηριακό και φορολογικό απόρρητο – ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3327/05, ΦΕΚ-70 Α’ ]

4. [Μετά το πέρας του ελέγχου και εφόσον διαπιστώνονται παραβάσεις του νόμου που συνεπάγονται καταλογισμό ή ποινική ευθύνη, συντάσσεται σχετική έκθεση, η οποία υποβάλλεται αρμοδίως σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω. Αν δεν διαπιστωθεί παράβαση και η δήλωση κριθεί ειλικρινής, συντάσσεται στο σώμα της πράξη του διενεργήσαντος τον έλεγχο και τίθεται στο αρχείο – ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3327/05, ΦΕΚ-70 Α’ ]

Αν συντρέχει περίπτωση καταλογισμού κατά την παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου, η έκθεση αποστέλλεται στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Αν ανακύπτει περίπτωση ποινικής ευθύνης, η έκθεση αποστέλλεται στο αρμόδιο για την άσκηση ποινικής δίωξης όργανο. Εφόσον διαπιστωθεί ανάγκη διερεύνησης θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα φορολογικής ή άλλης αρχής, η έκθεση αποστέλλεται στην αρχή αυτή.

5. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου του παρόντος άρθρου, οι Επιτροπές, δια των προέδρων τους, μπορούν να καλούν τους ελεγχόμενους για να δώσουν διευκρινίσεις ή να προσκομίσουν συμπληρωματικά παραστατικά στοιχεία, εντός ρητής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, η οποία μπορεί να παραταθεί, με απόφαση των προέδρων τους, για ισόχρονο διάστημα.

antinews

Διαβάστε επίσης...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...